Stowarzyszenie Jeździecki Klub Sportowy „Wyręba” powołane zostało w 2001 roku. Stowarzyszenie jest pełnoprawnym członkiem Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego oraz Polskiego Związku Jeździeckiego. Członkowie klubu startują w imprezach hipicznych na terenie całej Polski.

JKS Wyręba jest stowarzyszeniem środowiskowym zrzeszającym osoby zainteresowane i uprawiające sporty konne, rekreację i turystykę konną. Klub działa zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1996r o kulturze fizycznej ( Dz.U. nr. 25, poz. 113 z późniejszymi zmianami) i z ustawą z dnia 07. kwietnia 1989r Prawo o stoarzyszeniach ( Dz.U.nr. 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz ze swoim statutem